bg

Въздушен транспорт

 • Отдалечеността на крайната дестинация от България не влияе върху формирането на цената, нито пък трансферните летища. Цената на килограм намалява с увеличаване на теглото на товара.
 • Обработка на всички видове въздушно карго: летище/летище; врата/врата и летище/врата.
 • Нареждане, проследяване и грижа за обратната информация относно статуса на вашето карго по износ и внос до и от всяка точка по света.
 • Работа в мрежа от професионално подготвени и сертифицирани партнори по света, които се грижат отговорно за всяка наша заявка.
 • Спот цени за вашите извънгабаритни и нестандартни товари.
 • Договорни цени за вашите редовни товари.
 • При въздушния транспорт се формират две понятия за тегло:
  • Реално тегло (Gross weight) - физическото тегло на пакетираната стока.
  • Обемно тегло (volumetric weight) - тегло, което се формира от размерите на пратката, а именно по формулата: Дължина ((в см) х Широчина (в см) х Височина (в см)) / 6000. По тази формула един куб. м. отговаря на 166.7 обемни килограма.
  • При таксуването на пратката се взима под внимание по-високото от двете!