bg

Извънгабаритен транспорт

Извънгабаритен транспорт е един от най-сложните и взискателни транспорти. Всеки извънгабаритен превоз на товари изисква индивидуален подход, защото всеки товар има свои характеристики, които трябва да се вземат предвид за успешното изпълнение на тази услуга. големи товари и опит на голяма компания, която участва в нея.Квалифицираните служители на нашата компания разполагат с всичко необходимо за бързото организиране на транспортирането на тежки, дълги, нестандартни стоки, като се отчитат характеристиките на маршрута.Дестинациите които обслужваме са цяла Европа, Армения и Грузия.

 

Предложеният набор от услуги по доставка на извънгабаритни товари:

  • Включване на специално оборудване за товарене и разтоварване 
  • подкрепа при транспортиране на извънгабаритни товари 
  • превозни средства, автобуси (машини за превоз на извънгабаритни товари) 
  • напълно документирани и контролирани от митниците