bg

Спомагателни услуги

  • Прием на стоката
  • Проверка на съдържанието на кутията и контрол на теглото
  • Пакетиране
  • Асемблиране на стоки в един комплект:
  • Поставяне на инструкции, гаранционни карти, брошури и други рекламни материали
  • Преопаковане
  • Етикетиране:
  • Фолиране на стока